Nagyon erős ima az Őrangyalnak sok szerencsét, sikert és jó közérzetet illetően!

Ez a rész az ortodox imákat mutatja be, amelyekkel fordulhat a szentekhez szerencséjéért és szerencséjéért különféle életbeli kérdésekben, cselekedetekben és vállalkozásokban. Imádkozhat érte és a szerettekért: a gyermekekért, a férjeért, a barátokért és az ismerősekért.

Válasszon egyet a menüből:

 • A szenteknek:
  • Őrangyal
  • Az istennek
  • Isten Szent Anyja
  • A „Boldogságos Szűz Mária közbenjárása” ikon előtt
 • A szenteknek:
  • Nicholas a Wonderworker
  • St. Tryphonba
  • Moszkvai őrnagy
  • A Trimyphuntus Spiridonja
  • Sarov szeráfjai
  • Győztes George
  • St marte
 • Imák különféle alkalmakra:
  • Sok szerencsét minden tettedhez és törekvésedhez
  • Imák a jó szerencsére a munkában
  • A pénzben
  • A kereskedelemben és az üzleti életben
  • Tanulmányban
  • Szerelemben és házasságban
  • Úton
  • Versenyen / versenyen
  • A bíróságon
  • A vizsga / teszt / kontroll
  • Ingatlan vétele / eladása
  • Hogy teljesítsék a vágyat
  • Születésnapi imák

Minden ima egymás után:

Ima az Őrangyalnak szerencseért


Krisztus szent angyala, jószereplőm és mecénásom, imádkozom neked, bűnös, segítsen az ortodoxoknak, akik Isten parancsolatai szerint élnek.

Könyörgök egy kicsit

Nem kérek aranyat, nem kérek többletet, nem kérek telítettséget, de arra kérem, hogy segítsen nekem az életem során, kérem, támogasson nekem egy nehéz pillanatban, sok szerencsét kérek tőled,

és minden más önmagában jön, ha a Teremtő akarata ilyen lesz.

Ezért nem másra gondolok, mint a szerencsére az életem utazásában és mindenféle dologban.

Bocsáss meg, ha bűnös vagyok ön és Isten előtt, imádkozzatok értem Mennyei Atyámhoz és küldj nekem jóindulatomat.

Ima az Úrnak sok szerencsét és szerencsét


Uram, Megváltónk, kegyelmes Atyánk!

Repüljek szavam az Ön trónjához, hogy ne veszítsen el mások imádságában, hogy ne szenvedje meg bűnös gondolatok!

Minden gyermeketek igazságos és örömteli.

Minden megbánó gyermeket megbocsát, és irgalmaz, szeretetével és gonoszságaival gyógyítja meg a bűnös homlokától.

Azok az emberek, akik imádkoznak, békét és boldogságot találnak a lábad közelében.

Adj nekem, Uram, bocsánatot és sok szerencsét az imádkozók ügyeiben, kedveled.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen!

Ima Nicholas, a Wonderworker felé

Ez a szent soha nem hagyja figyelmen kívül azokat, akik segítségért fordulnak hozzá, különösen azokban az esetekben, amikor igazán szükségük van rá. Célszerű elolvasni ezt a szöveget a templomban, mivel több hatalma lesz. Ha továbbra is otthon végzi ezt az eljárást, akkor az ikon előtt és egy meggyújtott gyertyával.

Nicholas, a csodamunkás, Isten kegyelme, védőszentünk és jóvivőnk! Vigyél kegyelmes szárnyaid alatt, és imádkozva áldja meg tetteimet. Távolítsuk el a bűnös megközelítését, és segítsünk a léleknek megtisztulni a gonoszságtól, hogy dicsérjük Atyánkat és a Teremtőt. Irányítsa szerencséjét, hogy segítsen nekem a kezével. Alázatosan kérlek közbenjárást mind a tengeren, mind a tenger mélyén. Dicséretlak, Nikolai, de a csodáid! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Szerelmes vagy?

Sok fiatal lány szembesül azzal a kérdéssel - hogyan válasszunk élettársat? Ma egy ember valóban kedvelheti őt, de később hirtelen kiderül, hogy megbízhatatlan, kiderül egy komoly karakterhiba? Ima nélkül egy ilyen kérdést nagyon nehéz megoldani, mivel a vallásos embereknek nem szabad elválasztaniuk. Imádkozhat a sikeres házasságért. Nagy mártír Catherine.

Ezek az imák tartalmukban különböznek, de célja ugyanazon eredmény elérése. Helyezze bele a lelkét, és imádkozzon tiszta szívvel, és a szerencse minden bizonnyal bekerül az életébe.

Ön is érdekelhet a kapcsolódó cikkekben:

Imaszabályok

A spirituális megtérés határozott, jelentős munka. Koncentrációt, fegyelmet igényel. Minden első alkalommal nehéznek tűnik. A gyakorlat lehetővé teszi, hogy kifejlessze a védőangyallal való kommunikációs rendszerét. Két-háromszor fogod irányítani, majd automatikusan imádkozol.

 1. Time. Ajánlott korai reggel kommunikálni a magasabb hatalommal. Tanulj meg egy imát. Fogadja el a szabályt: felébredt, suttogta, mielőtt még rokonokkal beszélgetett volna. Imádkozz szerencsét bármikor. Itt a helyzet játszik szerepet. Például Dávid király szövegét kiejtik, mielőtt a vezetõvel találkoznának.
 2. Adatvédelmi. Krisztus azt tanította, hogy az imanak zárt ajtók mögött kell lennie. A magány lehetővé teszi a lélek teljes megnyitását. Teljes mértékben leválasztani kell a világot. A hangok, az információáramlás, a szavak nem juthatnak át az egyedség határain.
 3. olvasás. Opcionálisan tanulja meg a kiválasztott szöveget. Kicsik. Hagyja kézzel írni, szorgalmasan, olvashatóan. Az ilyen munkát a mennyben is figyelembe veszik. A mondatokat kényelmesen (ha lehetséges) suttogva vagy hangosan (a helyzetnek megfelelően) ejtik. A lényegnek át kell mennie a lelken, és kitörni. Még jobb, ha előre megfontolja a kanonikus szöveg jelentését.
 4. A kérés. A hívõ számára a legfontosabb az Isten kegyelme. Ha pénzforgalmat szeretne vonzani, ne kérjen konkrét összeget. Maga az Úr látja, hogy mennyi és mire van szükség. Kérjen jó, virágzó létezést magadnak és minden szomszédjának. Adott lesz szükség.
 5. Mindenre kiterjedő szerelem. Gondolj arra, amit Jézusnak és sok mártírnak kellett átélnie. Mindent megadtak az egész emberiség és minden testvér jóléte érdekében a Krisztusban külön-külön. A kérést csak pozitív érzelmekkel kell kitölteni. Vágja le a sértéseket, elnyomja az irigységet, a haragot, a haragot.

Fontos: elfogadhatatlan a bosszú, az ellenség rossz sorsának és hasonló dolgoknak az imádságkérésben való megemlítése. Az Úr megítéli.

Hogyan szólnak az ortodox imák a jó munkaért?

A nap kezdete Isten iránti kérelemmel egy régi keresztény hagyomány, amelyet sokan ma is betartanak. Fellebbezhet a mennyben, és kérheti az Úrtól a sikert, ha vállalkozik minden olyan üzlettel, amely fontos az egyén számára, miután befejezte a kívánt dolgot. Ismert, hogy Teremtőnk minden imádsági kérésre válaszol, ha az tiszta szívből származik. Fontos, hogy a keresztény úgy gondolja, hogy minden rendben lesz vele, de nem szabad elfelejteni, hogy Isten akarata mindent megtesz a világon, ahogyan a Legfelsőbb tetszik.

Az erőteljes pénzért és szerencsés imákért, az összes imaszabály szerint olvasva, sok szerencsét fog hozni senki. És a szerencse, amint tudod, az, amire az emberek mindig törekedtek, és céljaikat gyorsabban és minimális akadályokkal akarják elérni.

Mi a siker titka minden ügyben? Csakúgy, mint az Úr iránti többi imádság és a szentek iránti fellebbezés esetében, az egész lényege a mennyeknek küldött, a hit hatalmában elküldött energiaüzenet, amelyet az ember a papság által összeállított ellenőrzött szövegek felhasználásával erősít.

Az imaolvasás szabályai

Melyik szentnek kell imádkoznia, és kinek kell gyújtnia gyertyát az üzleti siker érdekében? Számos hatalmas imádság, valamint jószerencsés és összeesküvéses összeesküvés létezik az élet minden területén. Jelentős különbség van. Ha az ima Isten iránti fellebbezés, szentek, akkor az összeesküvés mágikus szavak sorozata, amely vonzza a kívántat, gyakran egy rituális akcióval. Ahhoz, hogy a magasabb hatalomhoz fűződő fellebbezési szavak érvényt szerezzenek, kiejtésüknek bizonyos feltételekhez kell kapcsolódniuk.

Az ima csak egy eszköz, amelyet a beszélõ szándéka ad hatalomhoz. Ahhoz, hogy ez az eszköz működjön, meg kell ismernie az imaolvasás tulajdonságait. Az imádság a templomban a legerősebb, de otthon is támogatást kaphat, ha őszintén imádkozik. Soha nem fogadhat olyan imát, amely más emberek szerencsétlenségéhez vezet, ez nagy bűn. Ha valaki tele van irigységgel és önérdekkel, akkor imáját nem hallja meg. Meg kell bánnia, meg kell tisztulnia.

A tiszta szándék hatalma akár egy hitetlen ember számára is sikerrel jár. Ahhoz, hogy szerencsét vonzzanak az üzleti életben, egy szent arcához fordulnak, tanácsos gyertyákat, lámpát használni, alaposan megnézheti a tüzet. Az ima nem csupán szavak gyűjteménye, hanem bizonyos rezgések is befolyásolják az ember energiáját. Ima vagy összeesküvés szavainak kiejtésekor fontos, hogy rendkívül koncentrált legyen. Ugyanazon kifejezések gyakori kiejtése addiktív, ezért nem válaszolnak a zuhany alatt. Ahhoz, hogy az ima érvénybe lépjen, minden szót folyamatosan át kell adnunk a szívén és az elmén keresztül.

Milyen szentekhez fordulhat nehéz helyzetben? Annak érdekében, hogy a munkában és a karrierfejlesztéssel, üzleti élettel kapcsolatos kérdésekben minden simán megy, érdemes kapcsolatba lépni:

 • Nicholas a Wonderworker
 • Pál apostol
 • St. Tryphonba,
 • Szent Matrona
 • Ksenia of Petersburg.

Ezen felül Szent Miklós, a Wonderworker imádkoznak a jólétért. Talán fellebbezni lehet Isten Szent Anyjának, az irgalmas Jánosnak, a Krondstadt igazlelkû Jánosnak, Tikhon Zadonskynak. A pénzügyi ügyekben segítséget nyújt az Isten Anyja ikonjára, a „A bûnösök keze”, a mártírok, Kharlampy és Tryphon, a „Kazan” ikonra, a „Boldogságos Szûz Mária közbenjárása” felé. A mecénás mindenben maga az Úrtól kér, imát olvasva:

Mindenható Urunk! A neved minden korosztályban dicsőítve, az emberek nem tudták, hogy imájukat elutasítják. Ó, mindenható Urunk, adj erőt nekem súlyos bajok és bajok legyőzéséhez. Vegye ki a rossz időjárást a házamtól, a testemtől és a lelkemtől. Hallgassa meg szolgája (név) kéréseit, és ne hagyja megválaszolatlanul. Az Úr dicsőségéért, ámen. "

Kinek és hogyan lehet imádkozni?

Az imaszavak Urunknak, a Szent Theotokos, szenteknek szólhatnak. Mindegyiknek megvan a maga sajátossága, de őszintén és tiszta szívvel olvassa el a jó szerencse és a siker minden bizonnyal pozitív eredményeket.

Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, jobb a petíció szavait felajánlani a templomban, de az előnye nem lesz kevesebb, még akkor is, ha otthon imádkozol az ikon előtt.

Az imák között, amelyekkel a leggyakrabban hívõk szerencsét és szerencsét kérnek, három legerõsebb ima tartozik Urunknak, az Őrangyalnak és Nicholasnak, a Wonderworkernek.

Sok szerencse ima a „Boldogságos Szűz Mária közbenjárása” ikon előtt


Ó Boldogságos Szűz, a Magasabb Erők Urának Anyája, a Mennyország és a Föld, a királynő, a mi városunk és országunk, a mindenható erejű védőszentje!

Fogadja el tőlünk ezeket a dicséretes és hálás dalokat, amelyek méltóak a szolgádra, és felajánlja imáinkat a fiad Isten trónjára,

irgalmazhat bűneinket, és kegyelmét adhatja azoknak, akik tisztelik az Ön tiszteletteljes nevét, és akik hittel és szeretettel imádják a csodálatos képet.

Nesmas méltó, hogy megbocsásson attól, hogy létezik, különben nem fogja megbecsülni őt nekünk, úrnőnk, mivel tőled mindenki lehetséges.

Ezért veled fordulunk hozzád, mintha kétségtelenül és hamarosan közbenjárónkhoz lenne:

hallgassa meg, hogy imádkozunk neked, esjen hozzánk mindenható fedélével, és kérje Istent, a te pásztorodat, lelkesedésért és vigiláért a lélekért,

a városi kormányzó bölcsessége és ereje, megítéli az igazságot és a pártatlanságot, a mentor elméjét és az alázatos bölcsességet, a házastárs szeretetét és hozzájárulását,

az engedelmesség gyermeke, sértette a türelmet, sérti az Isten félelmét, gyászolja az elégedettséget, örül a kontinensen,

mindannyiunk számára az ész és az irgalmasság szelleme, az irgalom és a szelídség szelleme, a tisztaság és az igazság szelleme.

Neki, a legszentebb asszony, irgalmazzon gyenge embereidet,

gyűjtsük össze a szétszórt, félrevezetjük a helyes útmutatót, támogassuk az öregséget, a fiatalok okosan,

nevelj csecsemőket, és kegyelem iránti szeretettel nézz mindannyiunkra, emelj fel minket a bűn mélyéből, és felébreszsse szívünk szívét az üdvösség látványára,

irgalmazz nekünk itt és ott, a föld megjelenése földjén és a fiad utolsó ítéleténél:

miután hitünkben és bűnbánatunkban megjelent az apák és testvéreink örök életében, az Angyallal és az összes szentekkel életünk lesz.

Te vagy, asszonyom, az ég dicsõsége és a föld reménye; Bose szerint mi reményünk és közbenjárónk mindazoknak, akik hittel jönnek hozzád.

Imádkozunk téged, és te, mint a Mindenható Segítő, eláruljuk magunkat, egymást és az egész gyomrunkat most és örökké, örökké örökké.

Ortodox imák sok szerencsére és sikerre mindenben

Felkérheti magasabb hatalmakat, hogy szerencsét adjon különféle imákkal. Nem számít, hol olvas a hívõ - otthon vagy egy liturgikus intézményben. Célszerű egyszerűen csak annak a szent képnek a mellé ülni, akinek a kérését címzik. Ha nincs ikon kéznél, a mellképet lekapcsolja.

Fontos megérteni, hogy mindenben azok a sikerek érkeznek, akik rendszeresen, minden nap imádkoznak, amíg a pozitív változások életre nem kerülnek. Ezt követően köszönő imákat használnak, amelyek olvasására az általánosan elfogadott általános szabályok szerint kerül sor.

Szent Miklós, a Wonderworker

Nikolai, a csodamunkás az ortodox egyház egyik legjelentősebb szente. Gyerekkora óta szolgálta Istent. Fiatal emberként a keresztény egyház olvasójává vált, majd befogadták a papságba. Igaz élete minden rászorulók segítségére tele volt. A szülei halála után kapott állam jótékonysági célokra költött.

A Wonderworker Miklós gyermekek, utazók és kereskedők védőszentjének tekintik. A hozzá intézett ima képes az embernek szerencsét, jólétet és támogatást nyújtani az akadályok leküzdésében, az üzleti magasság elérésében, bármilyen üzletben pénzt keresni. A rendszeres napi imádság térdén ikonja előtt sok szerencsét jelent minden vállalkozás számára, miközben egy nagyvállalatban helyet szerez, segít megvédeni magát a hibáktól. A Wonderworker Szent Miklós közbenjárása a legkritikusabb helyzetben támogatást nyújt. Imákat kínálnak Nikolai Ugodniknak a pénzügyi siker és a jólét érdekében, amelyekért ilyen imát olvasnak:

Ó, egyetemes, nagy csodamunkás, Krisztus szentje, Miklós atya!
Imádkozz, kelts fel minden keresztény reményét, hűséges védő, éhes halász, síró vidámság, beteg orvos, a tenger mellett lebegő uralkodó, nyomorult és árvátápláló, valamint minden mentő és védőszentje, éljünk békés életet és nézzük meg a mennyben választott Isten dicsőségét. , és velük szüntelenül éneklik az imádott Isten Szentháromságában örökké örökké. Ámen. "

Annak érdekében, hogy minden ügyben megszerezzék a szent támogatást, a következő imát mondják:

Ó, minden áldott Miklós, a rendkívül nagy Úr szolgája, meleg közbenjárónk, és minden szomorúságban gyors segítő! Segítsen bűnösnek és kétségbeesettnek ebben az életben; könyörgöm az Úr Istent, hogy bocsásson meg minden bűnemet, akik fiatalonkig vétkeztek, megbánják az Urat Isten, az Úr minden teremtménye, megbánják a gyötrelem és az örök gyötrelem: igen mindig Dicsõítem az Atyát és a Fiút és a Szent Szellemet, és kegyelmes közbenjárását, most és mindig és örökké. Ámen. "

Erős ima a sikerért

A nevét minden korosztályban dicsőítve, az emberek nem tudták, hogy elutasították imaikat.

Ó, mindenható Urunk, adj erőt nekem súlyos bajok és bajok legyőzéséhez.

Vegye ki a rossz időjárást a házamtól, a testemtől és a lelkemtől.

Hallgassa meg szolgája kérését (Név) ne hagyja őket felelőtlennek.

Az Úr dicsõségéért, ámen.

Az Úrnak címzett hatalmas imák a sok szerencsét és a jólétet

Nyilvánvaló okokból az imádságkönyvek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy beszéljünk az Egy Teremtővel, az egyik legerősebbnek tekinthetők, ezért ajánljuk őket, ha különféle ügyekben szerencsére van szükség.

Az imádság lehetőségeit az imádság lehetőségeivel keresheti:

 1. Az első, amelyben szerencsét kérhet az élet minden területén. Mindenki, aki tiszta gondolatokkal és tiszta szívvel ejti ki ezt a szöveget, érezheti a „komplex” cselekedetét.
 2. A második, amelyet közvetlenül egy fontos kérdés megkezdése előtt elolvasnak, izgalmas esemény résztvevőjévé válnak stb.Fordulj Istenhez feszület vagy gyertya megvilágítása előtt.
 3. A harmadik a következővel kezdődik: "Arra kérem az Urat, hogy adjon nagy segítséget". Olvassa el az ikon előtt, lehetőleg a templomban.

Áldott főnök

Születése óta vak, különleges ajándékkal - szellemi látomással - rendelkezik. Amikor a lány 7 éves volt, a Matron megkapta a jóslat ajándékát, gyógyítani kezdett a betegeket. Minden szabadidejüket a templomban töltöttem, de tizenhét éves kortól elvesztettem a járási lehetõségemet életem végéig. A betegségektől, problémáktól való gyógyuláshoz segítséget nyújtanak neki.

Ikonja előtti ima segít megoldani a munkahelyi és pénzbeli problémákat. De nem szabad megkísérelni pénzt kérni szerencsejátékoktól vagy lottón, tisztességtelen munkavégzéstől. A szentek segítségének kedvezőtlen okból történő felhasználása csak a bűnbánathoz vezet. Helyes, hogy őszintén bűnbánatot tegyek a Szent Matronushka felé, mert kegyelme nem ismeri a határait.

Annak érdekében, hogy a dolgok megtörténjenek az életben, érdemes vele fordulni egy vágyak teljesítésének imájával:

Áldott Staritsa, Moszkva Matrona. Könnyen könyörögök, és igénybe veszem a segítséged. Segítsen teljesíteni a fény minden kívánságát - meghitt és megbecsült. Mentse meg a hiábavaló vágyaitól, lerombolja a lelket és megsebesítse a testet. Segíts nekem, Matronushka, áldjon meg az ügyért. Segíts nekem teljesíteni a kívánságomat. (Röviden ismertesse a vágy lényegét). Legyél közbenjáróm és gyors asszisztensem. Imádkozz értem, Isten szolgája (neve), az Úr Isten és a Szűz. A te dolgod meg fog tenni. Ámen. "

Helyes, ha levelet küldünk kéréseivel az egyik templomba. Ha van egy ikon, amely Matronushka Anyát ábrázolja, akkor esély van arra, hogy otthon imádkozzon, gyertyát vásárolva a templomban. Az is ajánlott, hogy páratlan számú rózsát tegyen Áldott Matrona képe alá, ő imádta ezeket a virágokat. Az ima megkezdése elõtt engedje el minden gondolatát, hangoljon be őszinte és becsületes kérést.

A közbenjáró még rövid, de nagyon erős ima elmondása után ad erőt:

"Szent, igaz idős asszony, Matrono, imádkozzatok Istenért értünk!"

Ezt követően hangosan megkérdezik, hogy minden jól megy-e a munka, a személyes élet, a jólét, a karrier-előrelépés szempontjából.

Ima az Őrangyalnak sok szerencsét és szerencsét az életben

Ismert, hogy mindenki születésekor megkapja őrangyalát. De az, hogy valaki kap-e segítséget, közvetlenül önmagától függ. Sőt, minél gyakrabban fordulnak angyalukhoz, annál hatékonyabb az ő segítsége, támogatása és védelme. Küldve neki a szerencse iránti petíció szavait, fontos, hogy azokat világosan és egyértelműen megfogalmazzuk. Ez az ima alkalmas napi olvasásra.

Ó, szent angyal, jóságom őre és védőszentje! Megtört szívvel és fájdalmas lélekkel imádkoztam, és hallgattam meg, bűnös szolgád (név) egy erős és síró kis sikoltozással: Nem emlékeztem arra, hogy soha nem mentem el A Teremtőnk előtt, a mi Urunkat teremtek, irgalmat mutatok nekem, és halálomig ne menjek tovább rosszul, felébresztenek egy bűnös alvást, és hagyják, hogy imáid békésen nyugodjanak, és békém legyenek velem. Hivatkozó, még inkább a bűnös halandó esik, hogy engem, így nem halnak meg a kétségbeesés, és nem hagyja, hogy az ellenség örvendezzen a halál a saját. Bevallom, és bevallom, mivel egy ilyen barát és képviselő, védő és védő, mint te, szent angyal, még soha nem volt áldott, és irgalmazz nekem, még nem kereszteltem meg. a gonosz teremtése. Ne állítsa le az Úr és az én Istenem kedvező irgalmas irgalmát, hogy megbocsásson bűnemre, még akkor is, ha mindent megtet, amit nekem van, hogy van szó, és hogy nincs megbocsátása; Pártatlan igazságossága miatt nem elítéli és nem gyötört meg engem, hogy bűnbánatot hozzon nekem, és a megbánáshoz az Isteni Kommunikáció méltó elfogadására, mindezt imádkozom, és ez az ajándék teljesen vágyakozik. A szörnyű halál órájában neotstupen ébred E javára én gyám, száműzve mrachnyya démonok Nélkülözhetetlen megijedt pritrepetnuyu lelkemet megvédjen azoktól lovleniya egyik, amikor Imam prehoditi Air megpróbáltatás, de tárolni téged kényelmesen megközelíthetők paradicsom km vozhdelennago, idezhe Litsa szentek és hegyi A hatalmas erők szüntelenül dicsérik az irgalmas és dicsőséges nevet a dicsőséges Isten, az Atya és a Fiú, és a Szentlélek Szentháromságában, és alkalmas arra, hogy örökké örökké tisztelje és imádja. Ámen.

Ima Szent Tryphon felé, sok szerencsét


Ó, Szent szent mártír, Tryphon, egy lelkes segítő és mindazok, akik hozzád jönnek és imádkoznak a szentje előtt, gyorsan, engedelmeskedve a képviselőnek!

Most hallgassa meg és minden órában imádkozzon minket, méltó szolgáid, akik tisztelik a szent emlékezetet ebben a teljes szent gyülekezetben, és állnak elõttünk az Úrban mindenhol.

Te, Krisztus szentje, nagy csodatokkal buzdítasz, és kilégzel a hittel áramló celibatokat, és beavatkozol az emberek bánatába,

Maga ígérte, hogy imádkozik nékünk az Úr előtt, hogy kitávozzál ennek a gonosznak az életéből, és kérte tőle ezt az ajándékot:

Amint valaki, akinek szüksége van szellemi vagy testi meghívásra, bánatára és betegségére, elkezdi a te szent nevét, meg fogja kerülni a gonosz ürügyétől.

És néha egy herceg lánya vagy, Rómában, az ördögtől való gyötrelmek városában, meggyógyítottál, és meggátolsz minket az ő heves megmunkálásaitól gyomorunk minden napján, de legfőképpen az utolsó zihálás napján mutass minket.

Akkor legyünk asszisztens és a ravasz szellemek gyors exportőre, valamint a Mennyország Királyságának vezetője.

És annak ellenére, hogy most Isten trónja előtt állsz, imádkozz az Úrhoz, legyen részeseink irgalmasok és örömteliek, és veled való irgalommal örökké dicsőítsék az Atyát és a Fiút és a Lélek Szent vigasztalóját.

Ima az üzleti sikerhez Szent Miklóshoz, a Wonderworkerhez

Ez a Szent a keresztény világ egyik legdicsősebb szente. A története még a gyermekek számára is ismert. Nicholas élete során segített a szenvedőknek, mindent megtesz az életének megkönnyítése érdekében. Tetteivel a Csodásmunkás megérdemelte Isten ajándékát, amelyet felülről adott neki.

A Szent ezt az ajándékot a mai napig használja, az Egy Teremtő mellett ülve. Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy őt kérték fel minden hívésben sok szerencsét sok hívőnek.

Szergej Radonezsszkij tiszteletes

Az egyik leghíresebb szentek Oroszországban a Szentháromság-Sergius Lavra alapítója, Sergius atya. Arra fordulnak, hogy segítséget kapjanak a tanulásban, a szenvedélyek legyőzésében, a háború elleni védelemben. A sikeres vizsga teljesítéséhez, valamint a verseny előtt, a következő imát mondják:

Ó, szent fej, tiszteletes és Istenhordozó, Sergius Atyánk, imáddal, hittel és szeretettel, akár Istenhez, akár szíved tisztaságán keresztül, akár a földön is a Szentháromság kolostorához rendezte a lelked, és angyali kommunikációt folytatott, és a Szent Szent Szent Teotokos meglátogatott téged, Csodálatos kegyelem ajándékát kapom, de a földi dolgoktól való távozása után Isten közelebb áll Istenhez, és kapcsolatba lépett a mennyországgal, de a szerelmi szellemmel is, aki még nem ment vissza, és őszinte az erősségeddel, mint a kegyelem edénye, tele és tele van, és elhagy minket! Miután merész voltál az irgalmas Mesterhez, imádkozzatok, hogy megmentse szolgáit, akik benned vannak hívõ kegyelme és szeretettel áramolnak hozzád. Kérjen minket Istenünk minden nagy ajándékától, minden ajándékért, mindenkinek és mindenki számára előnyös, szeplőtelen hit, városunk jóváhagyása, béke és megszabadulás az inváziótól és a pusztulástól, az idegenek inváziójától, a gyász vigasztól, félelmetes gyógyulástól, az igazság utáni tévedéstől és üdvösség, visszatérés, erőre törekvés, jólét elérése és áldás jó cselekedetekben, csecsemők nevelése, fiatalok számára történő felszólítás, figyelmeztetés tudatlansága, árvák és özvegyek közbenjárása, ettől az időtől kezdve az előreogo élet az örökkévaló előkészítéshez és az elváláshoz, elhagyatott boldogságot és az imádságát sietve, mindannyian sietve imádkozunk, áldjuk meg a rész shuiyáját az utolsó ítélet napján, de az ország ínyei, az élet közösségei és az Úr Krisztus áldott hangja hallanak: jöjjön, áldja meg Apám áldásait A béke királysága. Ámen. "

Ezek a szavak érzelmi egyensúlyt nyújtanak, nyugodtan, szorongás helyett önbizalom fog megjelenni. Fontos megérteni, hogy az ima önmagában nem csodát fog tenni. Valóban erőfeszítéseket kell tennie a tanulásban, mivel a segítség csak azok számára érkezik, akik keményen dolgoznak a cél elérése érdekében.

Ima a sok szerencsét Matrona, Moszkva


Áldott Staritsa Matrona, a közbenjáró és a Földön élők védelmezője.

Kérjen kegyelmet az Úr Istentől, és bocsásson meg minden értéktelen cselekedetért.

Könnyen imádkozom, és megígérem, hogy nem ölöm meg lelkem szomorú bűnöséggel.

Segíts nekem erőteljes munkát találni, és ne fosztja meg a szerencsét a jó vállalkozásnak.

Beszéljen nekem a mindent látó Úr elõtt, és ne hagyja, hogy bûnös lelkem elpusztuljon.

Imádság a Trimyphus Spyridonjához sok szerencsét

Áldott Szent Spiridon!

Keressétek az emberiség Isten irgalmasságát, ne ítélje el minket a mi gonoszságaink szerint, hanem tegye velünk kegyelme által.

Kérdezd meg tőlünk, Isten szolgáinak (nevének), Krisztustól és Istentől, békés, nyugodt életünket, egészséges mentális és fizikai egészségünket.

Megszabadít minket minden lelki és testi bajtól, minden vágytól és az ördög rágalmazástól.

Ne felejtsen el minket a Mindenható trónján, és kérje meg az Urat, hogy bűnbocsánatot adjon sok bűnünknek, békében és békében éljünk, és hasa végünk boldogtalan és békés lesz, és az örökkévalóság áldása a jövőben boldoggá tesz minket,

Folyamatosan küldhetünk dicsőséget és hálaadást az Atyának és a Fiának és a Szentléleknek, most és örökké, és örökké örökké.

Az istennek

Mindenható Uram, minden alkotója, alázatosan kérje meg, hogy érintse meg az életadó kezét a sorsommal. Hadd igazak legyenek, adj erőt nekem átmenni rajta. Küldj nekem szerencsét szerény erőfeszítéseim során, hogy szolgáljanak a körülöttem élők javára. Ments meg engem a kísértés, a kétségbeesés és az összes gonosz alól. Megvilágítsd az életútját a fényeddel. Hiszek az erődben és akaratodban. Ámen.

Leírható egy levélre, és magával viheti. Az élet fokozatosan javulni fog.

Trimyphus Szent Spiridonja

Saint Spyridon igazságos életmódjáról, sok jó cselekedetéről és mások segítéséről ismert. Felesége halála után megbocsátott minden ember adósságát, és vándorolni ment, sok csodálatos tettet követve el. A Trimyphuntes-i Szent Spyridont pénzbeli hiány miatt pénzügyi jólétet kérik lakás vagy autó vásárlásakor. Segít a jogi kérdések megoldásában.

Ó, áldott Szent Spiridon! Keresse az emberiség Isten irgalmasságát, hogy ne ítéljen el bennünket gonoszságunk miatt, hanem kegyelme által tegyen velünk. Kérdezze meg tőlünk, Isten szolgáinak (nevek) Krisztustól és Istenünktől a békés és nyugodt életet, az egészséges mentális és fizikai egészséget. Megszabadít minket minden lelki és testi bajtól, minden vágytól és az ördög rágalmazástól. Emlékezzen ránk a Mindenható trónján, és kérje meg az Urat, hogy bűnbocsánatot adjon sokunknak, kényelmes és békés életet adjon nekünk, de hazatunk szégyentelen és békés lesz, és a jövőben az örökkévalóság áldásai adnak nekünk, folyamatosan dicsőséget és hálaadást küldhetünk az Atyának és a Fiának, és A Szentléleknek, most és mindig és örökké és örökké. Ámen. "

A legjobb, ha ezt az imát este, minden nap mondjuk, amíg a nehézség teljesen megoldódik. Képzelje el egy szent arcát, és őszinte lelkezzen vele.

Ima a legszentebb Theotokos felé, sok szerencsét és sikert mindenben

Annak érdekében, hogy a dolgok jól menjenek, a jó eseményekkel elégedett élet és az üzleti élet jólétet hozott, elolvashatja a Szűz imát a jólétért. Isten Anyja mindig segítséget nyújt azoknak, akik azt kérdezik, hogy az imádók szavai őszinték-e, és a gondolatok tiszta-e.

Áldott Szűz Mária, a legkegyelmesebb Mester, a menny és föld királynője, a keresztény befogadó minden otthona és családja, áldott munkások, akik kimeríthetetlen gazdagságra és gazdagságra szorulnak, Tápláló anyánk, aki született a világegyetemi szerelőnek és kenyérsütőnknek, Te, Mester, Anya áldásait küldje városunknak, falunknak és országunknak, és kinek küldjük. Ezenkívül tiszteletteljes félelmünkkel és megtört szívvel is alázatosan imádkozunk Önért: nekünk, a bűnös és méltó munkád, a bölcs háziasszony, aki megélhetést szervez nekünk. Minden közösség, minden ház és család tisztelettel és ortodoxia, egyhangúság, engedelmesség és elégedettség figyelése. Mentse el a szegényeket és a rászorulókat, támogassa az öregséget, nevelje fel a csecsemőket, a leghűségesebben támogassa az Úrhoz intézett összes felhívást: "Adjon nekünk ma mindennapi kenyérünket." Mentsd meg áldott Anyát, a te embereidet minden igénytől, betegségtől, örömtől, tönkre, várostól, tűztől, minden gonosz körülménytől és rendellenességtől. (Súlyunk), otthonunk és családjaink lakói, valamint a keresztények összes lelke és az egész kivándorlásunk teljes országa a világon és nagy irgalmasságon nyugszik, dicsérjünk téged, a legfélelmetesebb ápoló anyát és Isten anyját most és most. Ámen.

Segítségért is kérhet moszkvai matrónát, Győztes Szent Györgyöt, Trimitózus Spiridonját, Tryphon szent mártírját és más szenteket.

Imák olvasásakor segítséget kell kérnie, nem rendelést vagy kérést. Miután megkapta a Felsõ Erõk segítségét, fontos megköszönni nekik a kérés teljesítését.

Ima pénzért és sok szerencsét a Trimyphus Spyridon felé

Segítettél a szegényeknél és a gyengéden az életed során.

Csodákat csinált és megkönnyebbült a szegénységtől.

Neved mindenki ajkán van, mert halálod után segít. Imádkozom a segítségedért is.

Védje meg engem és a családomat a szegénységtől és a vágyaktól.

Mentse és növelje pénzügyeinket.

Küldj nekünk bőséget és gazdagságot.

Az Úrnak a jólétről és jólétről

Hozzájárul az anyagi vállalkozások sikeres lebonyolításához. Például eladhat lakást, házat, egyéb árut.

Ó, Isten szent szolgája (név), aki jó cselekedetekkel munkálkodott, elvette az igazság koronáját a mennyben, az Úr felkészítette rá mindazoknak, akik szeretik őt, még a szent képére nézve is örül a tartózkodás dicsőséges végének, és tisztelje szent emlékét. De amikor Isten trónja elé érkezik, kérjük, fogadja el imáinkat, és vezesse az Isten minden irgalmas Istenhez, bocsásson meg minden bûnt, és segítsen nekünk az ördög cselekedete ellen, hogy megszabaduljunk a fájdalmaktól, betegségektõl, bajoktól és szerencsétlenségektôl és minden gonosztól, imádságosan és igazlelkûen élünk a jelenben. és tiszteljük meg közbenjárását, még akkor is, ha nem méltó az Esmához, látja a jót az élő földön, dicsőítse az Egységet szentjeiben, Isten dicsőségét, az Atyát és a Fiút és a Szent Szellemet, most és örökké örökké. Ámen.

Seroneus, Radonezh

Számos egyház alapítója, egész Oroszország csodájának munkája. Ez a tiszteletes mindenki imáira válaszol, akiknek ténylegesen segítségre, támogatásra, szerencsére van szükségük, amelynek köszönhetően elérheti céljait, és tanúja lehet egy adott ügy kedvező eredményének.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy élete során Szergej Radonezsszkij már korán kezdte tanulmányozni Isten szavát (amiről tudják, hogy sikerrel járt), a diákok és az iskolások gyakran kérik a tehetségét a sikerhez. Az apátnak címzett imák különösen népszerűek a vizsgák előtt.

Szent Áldott Xenia, Pétervár

Személyes élete szerencséjéhez, a sikeres házassághoz, a szeretethez vegye fel a kapcsolatot a Boldogságos Szűz Mária, Szent Katalin, Szent Paraskeva péntekkel, Szent Blessed Xenia-val Péterváron, Szent Péterrel és Fevronia-val Muromban, valamint Moszkvai Mesterrel.Pétervárosi Ksenia az imádságokkal, megfosztással, a magányos élet szenvedésével férje halála után ismert. A 45 éves utazás során a szent sok jó cselekedetben részesült, de nem tette ki őket. A petersburgói Ksenia egyik legerősebb imája a sikeres házasságért:

Ó, mindenható Uram, tudom, hogy a nagy boldogságom attól függ, hogy szeretlek-e teljes lelkemmel és teljes szívemmel, és mindenben teljesítem szent akaratomat. De uralkodj magadra, Istenem, lelkemmel, és töltsd be a szívemet: Egyedül szeretnék téged kedvelni, mert te vagy a Teremtő és az én Istenem. Ments meg a büszkeségtől és a büszkeségtől: hagyja, hogy az okosság, a szerénység és a szüzesség díszítsen engem. A tétlenség ellentétes veled és gonoszokat okoz, vadászik a szorgalmasság és áldja meg a munkámat. Mert a törvényed arra szólítja fel, hogy tisztességes házasságban éljen, majd vigyél engem, Szent Atya, az Ön által megszentelt címre, hogy ne tegyem a vágyomat, hanem hogy teljesítsd a sorsodat, mert te magad is mondtad, hogy nem jó, ha az ember egyedül marad, és feleséggé teszi őt. asszisztensként megáldotta őket, hogy növekedjenek, szaporodjanak és éljenek a földön. Hallgassa meg az alázatos imáimat a lány szívének mélyéből, amelyet küld neked, adj nekem egy becsületes és imádatos házastársat, hogy bennünk szeretettel és harmóniával dicsőítsünk téged, irgalmas Isten: az Atya és a Fiú és a Szentlélek, most és mindig és mindig. Ámen. "

Ima szerencsét és szerencsét Sarov Serafimhoz

Felemeljetek ránk, Isten szolgájára (nevek), az iránti imádkozásodra az erő Urának, hogy mindent megadhasson nekünk, ami ebben az életben jól illeszkedik és mindazt, ami hasznos a szellemi megváltáshoz,

megvéd bennünket a bűnösség és az igaz megtérés ellen, ha a sündisznóban tanít bennünket az örök Mennyei Királyságban,

annak ellenére, hogy most dicsőséges dicsőségben vagy, és ott örökké örökké énekelhetsz az összes szentekkel az életadó Háromságot.

Sok szerencsét ima Sárov Serafimnak


Ó, tiszteletes Seraphim atya!

Felemeljetek ránk, Isten szolgájára (nevek), az iránti imádkozásodra az erő Urának, hogy mindent megadhasson nekünk, ami ebben az életben jól illeszkedik és mindazt, ami hasznos a szellemi megváltáshoz,

megvéd bennünket a bűnösség és az igaz megtérés ellen, ha a sündisznóban tanít bennünket az örök Mennyei Királyságban,

annak ellenére, hogy most dicsőséges dicsőségben vagy, és ott örökké örökké énekelhetsz az összes szentekkel az életadó Háromságot.

St. Tryphon álláskeresésben

A pályázónak nyereséges, sikeres helyet kell vonzania. Olvassa el a keresés megkezdése előtt, interjú.

Ó, Szent szent mártír, Tryphon, egy lelkes segítő és mindazok, akik hozzád jönnek és imádkoznak a szentje előtt, gyorsan, engedelmeskedve a képviselőnek! Most hallgassa meg és minden órában imádkozzon minket, méltó szolgáid, akik tisztelik a szent emlékezetet ebben a teljes szent gyülekezetben, és állnak elõttünk az Úrban mindenhol.

Te vagy Krisztus szentje, aki nagy csodákkal emelkedik fel, és cölibátust ad ki azoknak, akik hitbe áramlanak hozzátok, és beavatkoznak az emberek szomorúságába. Te magad ígérted, hogy imádkozol értünk az Úrért, mielőtt elhagynánk ezt az életet, és kérjük tőle ezt az ajándékot: Ha szükség van rá, fájdalomra és lélek vagy test betegségére, elkezdesz hívni a szent nevedet, hogy megóvjon minden gátjától.

És néha egy herceg lánya vagy, Rómában, az ördögtől való gyötrelmek városában, meggyógyítottál, és meggátolsz minket az ő heves megmunkálásaitól gyomorunk minden napján, de legfőképpen az utolsó zihálás napján mutass minket. Akkor legyünk asszisztens és a ravasz szellemek gyors exportőre, valamint a Mennyország Királyságának vezetője.

És annak ellenére, hogy most Isten trónja előtt állsz, imádkozz az Úrhoz, legyen részeseink irgalmasok és örömteliek, és veled való irgalommal örökké dicsőítsék az Atyát és a Fiút és a Lélek Szent vigasztalóját. Ámen.

Őrangyal

A bizalom megszerzése, a jövő nyugodtsága, az akadályoktól való védelem érdekében, különösen egy hosszú utazás előtt, az emberek imádkoznak az Őrangyal felé.

„Krisztus szent angyala, jószereplőm és védőszentjeim, imádkozom neked, bűnös. Segítsen az ortodoxoknak, akik Isten parancsolatai szerint élnek. Kérlek egy kicsit, nem kérek aranyat, nem kérek felesleget, nem szenvedélyes teltséget. De kérem, segítsen nekem az életem utazásában, kérem, támogasson nekem egy nehéz pillanatban, sok szerencsét kérek, és minden más önmagában jön, ha az Úr akarata ott van. Ezért nem másra gondolok, mint a szerencsére az életem utazásában és mindenféle dologban. Bocsáss meg, ha bűnös vagyok ön és Isten előtt, imádkozzatok értem Mennyei Atyámhoz és küldj nekem jóindulatomat. Ámen. "

Erős ima a jó szerencsére, amelyet naponta használnak:

„Arra sürgetem az őrangyalomat, hogy érintse meg a sorsomat, és irányítsa útjaimat a jólét és a jó szerencse csatornájához. Amikor gyám angyalom áldott csodával hall meg, az életem új értelmet fog kapni, és sikert fogok találni a mai vállalkozásban, és a jövőbeni ügyekben nincs akadályom, mert őrangyalom kezem vezet engem. Ámen. "

Munka előtt és bármilyen üzleti tevékenység megkezdése előtt a következő imát mondják:

"A menny királyának, a vigasztalónak, az igazság lelkének. Még az egész, a teljes dolgok, a jó kincs és az ajándék adója, jöjjön és lakozzon bennünk, tisztítson meg minket a szennyeződésektől, és mentse meg, jobb, lelkünket."

Ezeknek a szavaknak csak a jó cselekedeteket kell megelőzniük. A rossz szándékú esetért való imádkozás csak keserű megtorláshoz vezet. Ezt ki kell mondani, mielőtt elhagyná a házat.

Az imádságok azonnali eredménye nem várható, mivel mindenkinek megvan a maga szellemi fejlettségi szintje. Ha az Úr szívében nincs hely, akkor a vágy nem hajtható végre gyorsan. Az ima cselekedeteinek megerősítése érdekében célszerű jótékonysági cselekedeteket végezni. Meglátogatják a templomot, gyertyát gyújtanak meg, hogy az Úr tudjon az ima buzgalmáról. Különösen jó kifejezni tiszteletem a Boldogságos Szűz Mária iránt. Védi a hátrányokat, a hátrányokat és a szerencsétlenségeket. Keresztény rítusok elvégzésére tanácsos. Mindezek a tevékenységek erősítik a hitet, és ezért erősítik az ima befolyását.

Az ima, akár a szabályok szerint, a szív aljáról szól, nem fog megtenni az ember számára a fizikai síkon szükséges összes lépést. Az ima a szellem és az önbe vetett hit megerősítésére szolgál, de a többit az embernek kell megtennie.

Ima Győztes György felé az üzleti sikerért

Szent, dicsőséges és mindenszentes Nagy Mártír George!

Találkozók a templomodban és az emberek imádásának szent ikonja előtt, imádkozunk, ismertek közbenjárónkkal, imádkozunk velünk, és felszólítunk bennünket Isten jóságából,

kedvesen hallhat meg minket, mindenhatóját kérve, és nem mindannyian hagyjuk el a megváltás és az élet igényes kérelmét, és adjuk országunknak győzelmet az ellenzékben,

és csomagok, mellesleg, imádkozunk téged, szent győzedelmes:

erősítse meg az ortodox hadsereg kegyelmét, amelyet neked kapnak, elpusztítsa a keleti ellenségek erőit,

szégyellhetik és szégyenkezhetik őket, sértetlenséget szenvedhetnek, és elvezethetnek, mivel isteni segítségünk van, és mindenki számára, bánatban és állapotban, a sok hatalommal rendelkezők mutatják meg a védelmedet.

Imádkozz az Úr Istenért, a Teremtő minden teremtményéért, hogy szabadítson meg minket az örök gyötrelmektől, és dicsőítse az Atyát és a Fiút, és a Szentlélek, és a ti vallomásaid mindörökké örökkévalók.

Atyánk

Minden helyzetben segít.

Szenteltessék meg neved: jöjjön a királyságod, megteszed a te dolgod, ahogy a mennyben és a földön is, napi kenyérünk ad nekünk ma, és hagyjuk adósságainkat ránk, ugyanúgy, mint az adósunkat, és nem vezetünk kísértésünkhöz, de ments meg minket a gonosztól. A te kedveted királyság, hatalom és dicsőség örökké örökké.

Szent Áldott Ksenia Péterváron

Annak ellenére, hogy a pétervári Ksenia-t viszonylag nemrégiben szentté kanonizálták, nagyon kedvesek a neki címzett imák a szerencse vonzására. Ennek okai vannak.

Áldott Ksenia válaszol mindenkinek azon imáira, akik nehéz helyzetben fordulnak hozzá, amikor csak a legfelsõbb erõkre, a fentrõl küldött segítségre kell támaszkodniuk.

A mentők teljesítik azoknak a vágyait, akik tiszta szívvel és őszinte hittel a mennybe vonulnak az Egy Teremtőbe.

Szent Mártai ima a szerencseért


Ó, Szent Marta, csodálatos vagy.

Kérlek segítséget!

És teljesen az én igényeim szerint, és te leszel az asszisztensem a tárgyalásaim során!

Hálásan ígérem, hogy ezt az imát mindenhova elterjesztem!

Engedelmesen, könnyesen kérdezz, vigasztalj aggodalmaimban és nehézségeimben!

Óvatosan, a nagy örömért, amely a szívedet kitöltötte, könyörgéssel kérem, hogy vigyázzon rám és a családomra, hogy a szívünkben megmenthessük Istenünket, és mindenekelőtt a megváltott Mindenható Mediációt érdemeljük, mindenekelőtt az odafigyeléssel, ami most nekem súlyos. kérése).

Könnyen könyörgöm, asszisztens minden igényben, legyőzze nehézségeit, amikor legyőzte a kígyót, amíg a lábadhoz nem feküdtél!

Pénzimák Sárov Serafimjai felé

Minden keresztény tudja, hogy a pénz (pénzügy) nem az élet fő értéke, ám ezek nélkül a laikusok létezése sokkal bonyolultabb. Nagyon függ az ember pénzügyi stabilitásától (vagyonától), és amikor egy hívő nehéz helyzetbe kerül, akkor csak felülről kell segíteni.

Ilyen esetekben segít a pénzgazdagság hatékony imája, amelyet Sarov tiszteletes, dicsõített szerzetese, Serafim, a mi országunk történelmének egyik legbecsesebb szerzeteseihez intézett. Az ortodox egyház nagy aszkétainak imádkozása egyházi gyertyákkal és egy hieromonk képével szemben áll.

Győztes George nagy mártír

Ennek a Szentnek a neve még azok számára is ismert, akik távol vannak a keresztény világtól és annak hagyományaitól. Életének leírására számos változat létezik, ezek között az apokrif és a kanonikus. A győztes Szent Györgynek címzett imák száma szintén lenyűgöző.

Közülük van egy jó szerencse (szerencse) imakönyve, amelyben egy hívõ dicsõíti a Nagy Mártírust, cselekedeteit, közbenjárást kér az Úr elõtt, és minden erõfeszítésben sikert biztosít. Különleges helyet győztes György foglal el azok életében, akiknek foglalkozása miatt gyakran különféle versenyeken kell részt venniük.

Az ima külön szövege a szentnek és azoknak szól, akik nehéz helyzetben vannak a munkahelyen, az iskolában, a katonai szolgálatban, a csatában stb.

Kazan Miasszonyunk pénzről

Ó Szent Lady, a Szűz Lady!

Félelemmel, hittel és szeretettel, mielőtt az őszinte és csodálatos ikonod előtt állsz: Nem fordulunk el az arcodon azoktól, akik hozzád jöttek: imádkozzatok, irgalmas Anyád, fiad és Istenünk, az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten megõrizze hazánkat, egyházunkat, a békét. és tartsa meg a szent megrázhatatlanul, és megszabadíthatja a megszabadulástól, eretnekségektől és skizmusától. Ne más segítségre imám, más reményeket ne imádj, csak te, a Boldogságos Szűz: Te vagy a keresztények mindenható segítője és közbenjárója: ments meg mindenkit, aki hittel imádkozik tőled, a bűn bukásától, a gonosz emberek rágalmazásától, minden kísértéstől, bánatotól, betegségek, bajok és hirtelen halál: adja meg nekünk a bűnbánatot, a szív alázatát, a gondolatok tisztaságát, a bűnös élet kijavítását és a bűn megbocsátását, mindezt a fenségünk és kegyelmünk dicsőítésének köszönhetően, ami fölött jelenik meg a földön, és fogadjuk el a mennyei országot is, és ott dicsőítsd az összes szentet nekik az Atya és a Fiú és a Szentlélek tiszteletreméltó és csodálatos neve, mindörökké örökké.

Töltse le és nyomtassa ki az összes imát a jó szerencse érdekében

Jó, ha az ortodoxok megtanulnak néhány imát szerencsére (a három legerõsebb ima), de erre a papság szerint nincs szükség. Kommunikálhat az Úrral, a szentekkel, ha elolvas egy speciális kezelést a szórólapon. Ugyanakkor nem kell időt tölteni az imakönyvek szövegének átírására, elég egyszerűen kinyomtatni.

Szűz a szerelem és a boldogság

Áldott hölgy, vigye magával a családomat. Béke feleségem szívében és gyermekeinkben, a szeretet és az engedetlenség mindazért, ami jó, ne engedje meg családtagjaimnak, hogy szétváljanak és keményen elváljanak, korai és hirtelen halálra kerüljenek megtérés nélkül. De házunkat és mindannyiunkat, akik benne élünk, megóvjuk a tüzes hőtől, a tolvajok támadásaitól, a helyzet minden gonosz szellemétől, a különféle biztosításoktól és az ördögi megszállottságtól.

Igen, külön-külön, kifejezetten és titokban fogjuk dicsőíteni Szent Nevedet mindig, örökké és örökké örökké. Áldott Szűz Mária, ments meg minket! Ámen.

Nicholas, a Wonderworker a sikerért

Jó pásztorunk és Isten-bölcs mentorunk, Szent Miklós Krisztus! Hallgassa meg a bűnösöket (neveket), imádkozva hozzátok és sürgősen kérje el gyors közbenjárását, hogy segítsen nekünk: látjon minket gyengének, mindenhol elfogottnak, minden jótól megfosztva, és a gyávaság elméjével sötétítve Nyugodtan, Isten szolgája, ne hagyj bennünket az élet bűnös fogságában, ne örüljünk ellenségünknek és haljunk meg gonosz cselekedeteinkben. Imádkozzatok érted, méltatlanok a mi társ-mesterünk és Mesterünk iránt, Te és Ő is testileg jelennek meg: irgalmazz nekünk, hogy létrehozzuk Istenünket jelenlegi életünkben és a jövőben, hogy nem a mi cselekedetünk és a szívünk tisztátalansága szerint jutalmazz meg minket, hanem jóságával jutalmaz minket. Reméljük az Ön közbenjárását, dicsérjük a közbenjárását, sürgetjük, hogy segítsen közbenjárni, és segítségünkre kérünk áldott képet: ments meg minket, Krisztus szentje, a gonoszoktól, amelyek ránk vannak, de szent imádkozás érdekében nem támadnak meg, és nem temetik el a mélységbe. bűnös és szenvedélyeink sárában. Moth, Krisztus Szent Miklós, Istenünk Krisztusa nyugodtan békés életet és bűnbocsánatot adhat nekünk, de lelkünk megmentésére és nagy irgalmára, most és mindig és mindig és mindig.

A Trimyphus Szent Spiridonjáig a szegénységtől

Áldott Szent Spiridon! Keressétek az emberiség Isten irgalmasságát, ne ítélje el minket a mi gonoszságaink szerint, hanem tegye velünk kegyelme által. Kérdezd meg tőlünk, Isten szolgáinak (nevének), Krisztustól és Istentől, békés, nyugodt életünket, egészséges mentális és fizikai egészségünket. Megszabadít minket minden lelki és testi bajtól, minden vágytól és az ördög rágalmazástól. Emlékezzen ránk a Mindenható trónján, és kérje meg az Urat, hogy bűnbocsánatot adjon meg soknak, békében éljünk, áldjuk meg a hasaink halálát és az örökkévalóság áldásait a jövõben, és adjunk dicsõséget és hálaadást az Atyának és a Fiának, és A Szentlélek, most és mindig és örökké és örökké. Ámen.

12 apostol az életben sok szerencsét

Megszentelték Krisztus apostolai: Péter és András, Jakab és János, Fülöp és Bartholomeus, Fomo és Máté, Jakab és Júda, Simone és Máté!

Hallgassa meg imáinkat és sóhajainkat, amelyeket most egy megtört szív hoz nekünk, és segítsen nekünk, Isten szolgáinak (nevek) az Úr elõtti hatalmas kéréseddel, hogy megszabaduljunk a hízelgés minden gonoszságától és ellenségességétõl, ám az Ön okosszentes hitét határozottan áruljátok el, benne az Ön képviselete által, sebeket sem a büntetés, sem a bánat, sem a mi Teremtőnk haragja csökkenti, de békés életet élünk és képesek leszünk látni a jót az élő földön, dicsőítve az Atyát és a Fiút és a Szent Szellemet, a Szentháromságot a Szentháromságban, és imádjuk Istent, most és mindig. örökké örökké. Ámen.

John Sochavsky a pénz szerencséről és a kereskedelemről

Ó, Isten szent szolga, John! Jó cselekedetekkel elvégezve megszerezte az igazság koronáját a mennyben, és arra késztette az Urat, hogy mindenki számára enni fog, akik szeretik Őt. Ugyanígy nézve a szent képére, örülünk a dicsőséges tartózkodási végének, és tiszteljük szent emlékét. De amikor Isten trónja elé érkezik, kérjük, fogadja el imáinkat, és vezesse az Isten minden irgalmas Istenhez, bocsásson meg minden bûnt és segítsen nekünk az ördög cselekedete ellen, hogy megszabaduljunk a fájdalmaktól, betegségektõl, bajoktól és bajoktól, valamint minden gonosztól, imádságosan és igazlelkûen fogunk élni a jelenben. és tiszteljük meg közbenjárását, még akkor is, ha nem méltányos az Esmához, látja a jót az élő földön, dicsőítse az Egységet szentjeiben, Isten dicsőségét, az Atyát és a Fiút, valamint a Szent Szellemet, most és örökké örökké. Ámen.

Moszkva Matrona, hogy vonzza a jólétet

Kérem, Matrona, támogatást a nehéz időkben. Ön védőszent vagy, és bűnös embereket büntetsz.Adj nekem pénzügyi jövedelmet, és szabadítsa meg a szívemet a haragtól és a kapzsiságtól. Hagyja, hogy a pénz ételért származjon, és fedezze a jelentős költségeket. Kérjen kegyelmet a Legfelsõbb Uratól, és ne büntessen engem a lelkem hiányáért. Minden bizonnyal így lesz. Ámen.

Természetesen nem lesz vagyon, hanem az, amit jónak hívnak. Vallásom szerint hagyja, hogy mindenki kivétel nélkül visszatérjen, és hagyja az átkozott szegénységet. Segítsen etetni, telíteni, melegíteni és öltözni, és mindent fizetni. Megemlítették bennem a szent hit tiszta időkben, megtisztítanak az ördög terveitől. Legyen ez az. Ámen.

Dua sok szerencsét és jólétet

A muszlimok olvassa el a tesztjeit a Koránból. A szokás a szavakat reggel, koncentrált állapotban kiejteni. Helyesen olvassa el a szúra és verseket arabul. Azok számára, akik még nem tanultak el, a fordítás megfelelő. Íme néhány a leggyakoribb.

Sura al-Bakar, ayat - 201:

Uram, adj nekünk jót ebben az életben és jó az örökkévalóságban, és védj meg minket a pokoli büntetéstől.

Sura Ali Imran:

Urunk! Ne vezesse valódi szívünket az útból, miután ezen az úton állította őket. Biztosítsa nekünk irgalmasságát, valóban, te vagy a hatalmas Adó. Uram, mindenkit összegyűjt egy olyan napra, amelyben nincs kétség. Allah mindig teljesíti az ígéretét.

Sura Ta Ha:

Lord! Nyissa meg nekem a mellkasomat! Világítsd meg a küldetésemet! Csatlakoztassa le a csomót az én nyelvemen, hogy megértsék a beszédemet.

Mi az eredmény

Az emberek különböző ötleteik vannak a saját szerencséjükről. Mindenki egyedi eredményt kap. És határozottan pozitív lesz. Az égből származó szentek nemcsak a közösséget értékelik. Megfigyelik az ima munkáját: fizikai és szellemi. Ne veszítse el a védőszentjét. Próbáljon meg nem távolodni a választott útról.

Ne feledje, hogy ezen a világon soha nem vagy egyedül. A közelben mindig egy angyal van. Ahol nem tudsz áttörni a falat, felvesz téged, és viszi magával. Élvezze a tér tökéletességét. És ne felejtse el megköszönni láthatatlan segítőjét.